13872109629   wbmotor@163.com   Chinese Version

Customer case

Injection molding machine motor

Writer: admin Time:2020-07-05 13:07 Browse:A special motor for injection molding machine supporting a mechanical equipment enterprise

CATEGORIES

CONTACT US

QQ: 2915073289

Phone: 13872109629

Tel: 0714-5319999

Email: wbmotor@163.com

Add: No. 69 Xiaojiapu Road, Xialu District, Huangshi City, Hubei Province, China